Apiterapia je rozrastajúce sa a fascinujúce odvetvie. Cieľom tohto e-learningového kurzu, ktorý bol vytvorený v rámci projektu ERASMUS + APIHEALTH, je poskytnúť poľnohospodárskym a potravinárskym odborníkom, včelárom, lekárom a zdravotníckemu personálu, ako aj ďalším zainteresovaným profesným skupinám a širokej verejnosti relevantné informácie o využívaní produktov z úľa na podporu zdravia a propagovať a demonštrovať účinky týchto produktov.